piątek, 28 października 2011

Cechy dobrego nauczyciela, czy coś z serii a good teacher should be...

Cechy dobrego nauczyciela 

 

 

 

Literatura pedeutologiczna, badania psychologów i pedagogów wskazują na wiele pożądanych cech nauczyciela. Należą do nich:

 • Refleksja i plastyczność myślenia - warunkują twórczość pedagogiczną, zapobiegają schematom w nauczaniu i wychowaniu, umożliwiają przewidywanie skutków podejmowanych działań i eliminowanie z nich nieskutecznych czynności.
 • Umiejętność budowania poczucia własnej wartości uczniów, wyrażania opinii o nich w taktownej formie, bez agresji, złośliwości i poniżania.
 • Cierpliwość i wytrwałość pozwalają zrozumieć potrzeby dzieci w różnym wieku
 • Autentyczność - umiejętność bycia zawsze sobą, a nie grania roli w zależności od sytuacji.
 • Poczucie sprawiedliwości
 • Umiejętność organizowania pracy dydaktycznej i różnych form aktywności uczniów, rozbudzania ciekawości i rozwijania zainteresowań oraz stymulowania do samorozwoju.
 • Umiejętność rozładowywania przykrych przeżyć, napięć i lęków, stresów i frustracji - dzieci nie potrafią sobie z tym same poradzić.
 • Poczucie humoru - umożliwia tworzenie przyjemnego klimatu w stosunkach nauczyciel-uczeń, łagodzi konflikty i zapobiega agresji.
 • Umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami, wspólne opracowywanie strategii wychowania.
 • Zdolność empatii - rozumienia wewnętrznego świata dziecka i wnikania w jego uczucia - warunkuje dobór właściwych metod wychowania i nauczania.
 • Zdolność decentracji - umiejętność rozpatrywania wielu zdarzeń z pozycji ucznia, wchodzenia w jego rolę i patrzenia na świat z jego perspektywy. Chroni przed popełnieniem błędów w kontaktach z uczniem.
 • Zdolność dostrzegania zmian w postawach i rozwoju poznawczym uczniów. Sztywne utrzymywanie raz wytworzonej opinii o uczniu hamuje jego rozwój. Będzie się on zachowywał na zasadzie "samospełniającego się proroctwa" - potwierdzi zachowanie zgodne z tą opinią.
 • Odporność na trudności i wytrwałość w ich pokonywaniu
 • Dojrzałość emocjonalna - umożliwia rozważne dokonywanie ocen wielu sytuacji, powstrzymywanie wybuchów złości, okazywanie opanowania. Przejawia się w cierpliwości, wytrwałości i umiejętności panowania nad sobą. Jest to jedna z najistotniejszych cech nauczyciela, bez niej nie można efektywnie spełniać swojej roli.
 • Umiejętność aktywnego słuchania uczniów.
 • Umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne
 • Zdolność adaptacji do zmieniających się sytuacji, otwartość na innowacje pedagogiczne.
 • Umiejętność stosowania urozmaiconych strategii nauczania, zachęcania do rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
 • Zdolność racjonalnego programowania swego czasu pracy i czasu wolnego, by uczniowie nie dostrzegali nauczyciela jako zmęczonego, znerwicowanego.
 • Samoświadomość pełnionej roli - nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności roli, z zadań jakie przed nim stoją. Od niego zależy w dużym stopniu rozwój uczniów i ich zdrowie psychiczne.
 • Umiejętność społecznego komunikowania się - jej brak powoduje wiele nieporozumień w relacjach nauczyciel-uczeń. Pożądanymi formami społecznego komunikowania się są dialog, rozmowa, dyskusja, negocjowanie itp. Stosunki nauczyciel uczeń powinny mieć charakter demokratyczny.
 • Samoakceptacja - wpływa na zdolność do odbioru krytycznych informacji na swój temat. Jej zaniżony poziom u nauczyciela sprawia, że odbiera on napływające informacje jako zagrażające jego osobie.
(S. Korczyński: Obraz nauczyciela)

Jeszcze jedna ważna rzecz:

The mediocre teacher tells. 

The good teacher explains. 

The superior teacher demonstrates. 

The great teacher inspires.

 
Powinniśmy dążyć do tego, żeby być tym ostatnim ze słynnego powiedzenia autorstwa Williama Arthura Warda.


Tyle teoria, a teraz opinie uczniów o tym, jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel:

A great teacher is a person who leads by examples:through his thoughts and actions. He is one who possess the humility to accept the need to rediscover and reinvent himself as and when necessary in addressing the inquisitiveness of his students. He has the capacity to mentor the students in removing the disconnect between the ivory tower of theories and the down to earth problems of our life.
Mahinur/Bangladesh
A good teacher should be always fully prepared before going to the class. Should always have a positive attitude and should always be ready to help students with all their needs.
Should plan lessons according to the curriculum expectations with well-planned, full of excitement, interest, knowledge, needs and fun.
Vijay/Canada

A good teacher is like a Backbone of students who supports them tenerly.
Rashmi/India
A good teacher is creative and calm.
Jhun Ambat/Phillipines
An excellent teacher will not just inspire but their student will want to exhaust their own capabilities - TO INSPIRE!!
Peta-Gaye/Jamaica
A good teacher can be anyone, but a great teacher can take their student beyond their own expectations they can show them that the only boundaries we have are the ones we set on ourselves.We as teachers must be the cheerleader for every subject we teach we must energize our student to open their minds to learn and go beyond boundaries.
Patricia/United States A good teacher has to apply knowledge of different professions such as nurse, lawyer, judge, accountant, mechanic, psychologist, counselor etc.because it is needed many times in the field of teaching and they must be prepared to implement such knowledge. A good teacher must be open to constructive criticism.
Felipa/Belize

A great teacher is: an authority, a friend, a buddy, a clown, an entertainer, a nurse, a psychologist, a mother, a counsellor and of course a teacher..
Coco/Mexico

 

środa, 26 października 2011

Sprawdź w jaki sposób się uczysz i pomóż sobie w nauce!

Dziś przedstawiam test na sprawdzenie w jaki sposób najlepiej się uczysz - czy jesteś typem wzrokowym, słuchowym, a może dotykowym. A więc do dzieła, rozwiązujemy test!

środa, 19 października 2011

Angielski dla dzieci - kiedy zacząć?

Na to pytanie odpowiada Jolanta Gajda, z wykształcenia anglistka, prowadząca stronę SuperKid.pl i autorka książki 'ABC Mądrego rodzica. Jak sprawić, aby Twoje dziecko odniosło w życiu sukces?'


JG:  Ponieważ jestem z wykształcenia anglistką, rodzice często pytają mnie, jak wcześnie należy rozpoczynać naukę angielskiego u dzieci. Wielu z nich umożliwia maluchom prawdziwy kontakt z językiem obcym dopiero w pierwszych latach szkoły podstawowej. A to duży błąd.
Dziecko powinno mieć bezpośredni i częsty kontakt z językiem (czy to angielskim, niemieckim, czy jakimkolwiek innym) JAK NAJWCZEŚNIEJ.
Jeden z moich znajomych był bardzo sceptyczny wobec takiego podejścia. Po co uczyć dziecko tak wcześnie, skoro i tak maluch niewiele z tego zapamięta lub zrozumie?
Chcąc rozwijać inteligencję językową małego człowieka, należy mu zapewnić ZANURZENIE W JĘZYKU. To dotyczy zarówno mowy ojczystej, jak i języków obcych. Umysł dziecka w pierwszych sześciu latach życia jest bardzo chłonny, wtedy tworzą się w mózgu najważniejsze połączenia między komórkami nerwowymi, które to połączenia mają olbrzymi wpływ na sukcesy dziecka (lub ich brak) w szkole, a później i w dorosłym życiu.
Gdy maluch zacznie swoją przygodę z angielskim, nie zauważysz od razu spektakularnych postępów, ale za to w późniejszych latach, gdy nauka rozpocznie się już na poważnie, bez problemu i bardzo szybko – wręcz w zdumiewającym tempie – przyswoi sobie język i będzie miało świetny akcent i dużą płynność mówienia. Moje pociechy są tego żywym przykładem ;)
W wieku 2-6 lat możesz swojej córeczce czy synkowi często puszczać (lub śpiewać, jeśli potrafisz :-) ) angielskie piosenki dla dzieci, recytować zabawne angielskie wierszyki, uczyć ich słówek nazywających przedmioty z najbliższego otoczenia. Jeśli nie masz pomysłów lub nie znasz żadnych piosenek, wystarczy kupić dowolny podręcznik dla dzieci na poziomie najbardziej podstawowym. Są one przeważnie zaopatrzone w kasety lub płyty, gdzie znajdują się ścieżki dźwiękowe z tekstami i piosenkami znajdującymi się w podręczniku.
Pamiętaj, że w tym okresie życia dziecka NIE jest Twoim celem, by nauczyło się ono na pamięć określonej ilości słówek lub określonej ilości piosenek czy wierszyków. NIE STAWIAJ MU WYMAGAŃ, NIE SPRAWDZAJ I NIE OCENIAJ. Możesz za to (i powinieneś) często go chwalić i okazywać swoją dumę z jego postępów.
Twoim celem jest, by dziecko:
 1. osłuchało się z obcym językiem, nowymi dźwiękami i słowami
 2. zaczęło sobie kojarzyć naukę języka obcego z fajną zabawą.
Jeżeli poprzez zabawy z Tobą dziecko uzna, że nauka angielskiego to wielka frajda, to takie nastawienie pozostanie mu na długo i w przyszłości będzie się uczyło tego i kolejnych języków z wielką przyjemnością. A nie muszę chyba mówić, że gdy uczymy się czegoś z przyjemnością, osiągamy świetne rezultaty.

CDN....


poniedziałek, 17 października 2011

Sweets

This vocabulary is essential in your dictionary if you have a sweet tooth:


have a sweet tooth - być łasuchem
apple pie - szarlotka
brownie - murzynek
cake - ciasto
cupcake - babeczka
cheesecake - sernik
doughnut - pączek
dumpling - pierożek
ice-cream - lód
icing - lukier, polewa lukrowa
jelly - galaretka
marshmallow - cukierek ślazowy, pianka
mousse - mus
muffin - mafinka, mufinka
pie - placek
sponge cake - biszkopt, ciasto biszkoptowe
upside down cake - ciasto 'odwrócone' (z owocami na wierzchu)


SO KEEP CALM AND EAT A CUPCAKE! ;)

niedziela, 16 października 2011

Shopping - words and phrases

Motyw dnia dzisiejszego:


Useful vocabulary:

shop(s) customer(s) cashier(s)
Shop(s) Customer(s) Cashier(s)
Men=wallet(s) Women=purse(s) scale(s) till(s)
Wallet(s) (m)
Purse(s) (f)
Scales Till(s)
shelf(shelves) aisle(s) barcode(s)
Shelf Shelves Barcode(s)
changing room(s)liftbag(s)

Changing Room(s) Lift(s) Bag(s)

 

Ways to pay

 
cheque(s) cash banknote(s)
Cheque(s) Cash Note(s)
coin(s) credit or debit card(s)  
Coin(s) Credit card(s)
Debit card(s)
                                                                                                                                                                             (Adapted from: learnenglish.de)

piątek, 14 października 2011

Przedrostki na C

Dziś przypominam przedrostki zaczynające się od litery C:
 • cent-, centi- sto, np. centimetre (centymetr)
 • circum- dookoła, np. circumnavigate (okrążać, opływać dookoła)
 • co- z, razem, np. coexist (współistnieć), cooperation (kooperacja, współpraca)
 • contra- przeciw, przeciwieństwo, np. contradict (przeciwstawiać się)
 • counter- w przeciwnym kierunku, np. counter-poroductive (mający przeciwny efekt)

środa, 12 października 2011

Przedrostki na B

Oto jeden ważny przedrostek na b:
 • bi- dwa, podwójnie, np. bicycle - rower, bilingual - dwujęzyczny

Przedrostki na A

Oto najważniejsze przedrostki w języku angielskim zaczynające się na literę -a:
 •  a- przeczenie, np. atypical - atypowy
 • Anglo- angielski, np. Anglo-Saxon
 • ante- poprzedni, poprzedzający, przed, np. antenatal - prenatalny
 • anti- przeciw, opozycyjny, np. antisocial - aspołeczny
 • auto- własny, sam, dot. tej samej osoby, np. autobiography - autobiografia
Przedrostki na kolejne litery alfabetu pojawią się w innych postach.

niedziela, 9 października 2011

Direct Method - Metoda Bezpośrednia

Obecnie jedna z lepszych metoda nauki, szczególnie komunikacji i rozumienia ze słuchu. Sprawdziłam już na swoich uczniach, robią postępy dosyć szybko i nie mają problemów z komunikacją i rozumieniem ze słuchu (oczywiście są oporni, na których nic nie działa;). Oczywiście nie skreślam innych metod, jak najbardziej też są skuteczne, wszystko zależy od celu nauki, upodobań ucznia i różnych uwarunkowań.
Teraz sprawdzam na sobie - uczę się hiszpańskiego ta metodą zwaną Espanol Directo (direct spanish). Więcej info tutaj: http://www.directenglish.pl/ . Dostępne są podręczniki do angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Znalazłam również do włoskiego, ale to już inne wydawnictwo. Polecam:)

piątek, 7 października 2011

Przydatne linki

Dziś zamieszczam ciekawe linki, przydatne do nauki i praktyki angielskiego:

Macmillan Dictionary - bardzo dobry słownik angielsko-angielski + tezaurus
MEGAsłownik - również przydatny słownik z wymową - angielsko-polski i polsko-angielski oraz kilka innych języków
BBC iPlayer - BBC Radio 1 - oryginalne i przyjemne akcenty brytyjskie w fajnych audycjach oraz fajna muzyka, nierzadko nowsza niż w naszych radiach
Listening Podcasts Professional English z British Council - podcasty (krótkie nagrania na ciekawe tematy) dla profesjonalistów
Elementary Podcasts - podcasty dla uczących się angielskiego ogólnego, na poziomie podstawowym
Blog Piotrka - również o języku angielskim z ciekawymi słowami dnia, polecam!
Anglomaniacy - fajna stronka dla młodszych uczniów z ćwiczeniami on-line i do drukowania
Primary zone Cambridge - strona wydawnictwa Cambridge z fajnymi grami i zabawami dla młodszych uczniów
Kidz Page - strona również dla młodszych i najmłodszych użytkowników z grami, puzzlami i stronami do kolorowania
Tv blinkx - strona z linkami do seriali on-line - oglądaj i ćwicz angielski!

Lista będzie aktualizowana w późniejszym czasie.

środa, 5 października 2011

FALSE FRIENDS vs. GOOD FRIENDS

 Oto najczęściej mylone w znaczeniu słowa, tzw. false friends:
affair - to nie afera, ale romans (afera - scandal)
baton - to nie baton, ale batuta (baton - snack)
camera - to nie kamera, ale aparat fotograficzny (kamera - video camera)
caravan - to nie karawan, ale przyczepa (karawan - hearse)
carnation - to nie karnacja, ale goździk (karnacja - complexion)
closet - to nie klozet, ale szafa (klozet - toilet)
complement - to nie komplement, ale dopełnienie (komplement - compliment)
complex - to nie tylko kompleks, ale też "złożony"
conductor - to nie konduktor, ale dyrygent (konduktor - ticket controller)
confident - to nie konfident, ale pewny siebie (konfident - informer)
data - to nie data, ale dane (data - date)
dress - to nie dres, ale sukienka (dres - tracksuit)
extra - to nie extra, ale dodatkowy (extra - super)
fabric - to nie fabryka, ale włókno (fabryka - factory)
hazard - to nie hazard, ale zagrożenie (hazard - gambling)
lecture - to nie lektura, ale wykład (lektura - reading)
novel - to nie nowela, ale powieść (nowela - short story)
ordinary - to nie ordynarny, ale zwyczajny (ordynarny - rude)
paragraph - to nie paragraf, ale akapit
pasta - to nie pasta, ale makaron (pasta - paste)
pedestrian - to nie pederasta, ale pieszy (pederasta (nieładne) - homosexualist)
pension - to nie pensja, ale emerytura (penjsa - salary)
pupil - to nie pupil, ale źrenica lub uczeń szkoły podstawowej (pupil - favourite)
receipt - to nie recepta, ale paragon (recepta - prescription)
recipe - to nie recepta również, ale przepis kulinarny
rumour - to nie rumor, ale plotka (rumor, hałas - noise)
sentence - to nie sentencja, ale zdanie (sentencja - maxim)
sympathy - to nie sympatia, ale współczucie

Dla kontrastu tzw. good friends, czyli słów z takim samym znaczeniem jest zaledwie kilka, oto niektóre z nich:
radio - radio
television - telewizja
offer – oferta
present - prezent
hamburger - hamburger

wtorek, 4 października 2011

Najczęstsze błędy w wymowie naszych rodaków.

Zacznę od popełnianych błędów, bo mam bardzo często dość jak ludzie wymawiają:
 • comfortable [komfortejbul] - powinno być [kʌmfərtəbəl], może być [kamfotebl] ; to samo co vegetable [wegetejbul] - powinno być [vedʒtəbl] - btw w drugiej części słowa nie ma żadnego stołu!
 • with [łicz] - powinno być [wɪθ] , może być [ływ]           
 • appearance [epirjens] - powinno być [əˈpɪəɹəns].
Na razie te najbardziej denerwujące, temat będzie powracał w późniejszych postach:)
Polecam wszystkim niezdecydowanym co do wymowy słownik Macmillana: www.macmillandictionary.com, klikamy na głośnik i już wiadomo jak wymawiać!  

poniedziałek, 3 października 2011

Motyw przewodni, który będzie mi towarzyszył:)


Piję prawie wszystko, począwszy od kawy, przez herbatę białą, zieloną, czerwoną, aż po yerba matę:) Piszcie co wam najbardziej smakuje podczas nauki albo eksplorowania Internetu...

Pozwólcie, że się przedstawię...

Mam na imię Paulina. Zajmuję się nauczaniem języka angielskiego, właśnie rozpoczęłam naukę języka hiszpańskiego. Interesuję się językami obcymi, geografią oraz turystyką. Interesuje mnie wszystko co dotyczy krajów anglojęzycznych oraz hispanojęzycznych, dlatego powstał ten blog, aby pokazać, że warto uczyć się języków obcych i jak bardzo ułatwiają one życie:)

Trudny początek

Niniejszym powołuję do życia blog mojego autorstwa dotyczący języka angielskiego i ciekawostek (nie tylko językowych) z różnych stron świata, a później również innych języków obcych. W pewnych momentach będzie pachniało podróżami, geografią oraz kulturą różnych krajów (nie tylko anglojęzycznych) . Zapraszam do regularnego czytania postów!