niedziela, 13 listopada 2011

Dodawanie końcówki -ing do czasowników

Ten post powstał z potrzeby uczniów, którzy często nie wiedzą w jaki sposób dodać (w pisowni) końcówkę -ing do czasownika, bywa nawet, że niektórzy nauczyciele do końca nie wiedzą jak to zrobić;)

Oto zasady:

Jeśli czasownik jest jednosylabowy, zawiera krótką samogłoskę i jest zakończony na pojedyncą spółgłoskę, przed końcówką ing należy podwoić ostatnią spółgloskę

 • shop – shopping
 • swim – swimming
 • get – getting
 • put – putting
Wyjątkie od tej reguły są czasowniki zakończone na x, w, z, y, np:
 • fly – flying
 • box – boxing

Jeśli czasownik jest dwusylabowy, a ostatnia sylaba jest akcentowana, również podwajamy ostatnią spółgłoskę:
 • forget – forgetting
 • commit – committing
 • begin – beginning
 • prefer – preferring

Ponadto, gdy w czasowniku ostatnią literą jest L poprzedzone samogłoską, podwajamy je (British English):
 • travel – travelling

Jeśli czasownik kończy się na ie, zamieniamy ie na y:
 • tie – tying
 • vie – vying

W wypadku gdy czasownik kończy się na -e, samogłoska ta jest opuszczana:
 • take - taking
 • have – having
 • exercise – exercising
 • drive – driving
Wyjątki:

 • age – ageing

 • dye – dyeing

 • agree – agreeing

 • see – seeing.
 • Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz