piątek, 28 października 2011

Cechy dobrego nauczyciela, czy coś z serii a good teacher should be...

Cechy dobrego nauczyciela 

 

 

 

Literatura pedeutologiczna, badania psychologów i pedagogów wskazują na wiele pożądanych cech nauczyciela. Należą do nich:

 • Refleksja i plastyczność myślenia - warunkują twórczość pedagogiczną, zapobiegają schematom w nauczaniu i wychowaniu, umożliwiają przewidywanie skutków podejmowanych działań i eliminowanie z nich nieskutecznych czynności.
 • Umiejętność budowania poczucia własnej wartości uczniów, wyrażania opinii o nich w taktownej formie, bez agresji, złośliwości i poniżania.
 • Cierpliwość i wytrwałość pozwalają zrozumieć potrzeby dzieci w różnym wieku
 • Autentyczność - umiejętność bycia zawsze sobą, a nie grania roli w zależności od sytuacji.
 • Poczucie sprawiedliwości
 • Umiejętność organizowania pracy dydaktycznej i różnych form aktywności uczniów, rozbudzania ciekawości i rozwijania zainteresowań oraz stymulowania do samorozwoju.
 • Umiejętność rozładowywania przykrych przeżyć, napięć i lęków, stresów i frustracji - dzieci nie potrafią sobie z tym same poradzić.
 • Poczucie humoru - umożliwia tworzenie przyjemnego klimatu w stosunkach nauczyciel-uczeń, łagodzi konflikty i zapobiega agresji.
 • Umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami, wspólne opracowywanie strategii wychowania.
 • Zdolność empatii - rozumienia wewnętrznego świata dziecka i wnikania w jego uczucia - warunkuje dobór właściwych metod wychowania i nauczania.
 • Zdolność decentracji - umiejętność rozpatrywania wielu zdarzeń z pozycji ucznia, wchodzenia w jego rolę i patrzenia na świat z jego perspektywy. Chroni przed popełnieniem błędów w kontaktach z uczniem.
 • Zdolność dostrzegania zmian w postawach i rozwoju poznawczym uczniów. Sztywne utrzymywanie raz wytworzonej opinii o uczniu hamuje jego rozwój. Będzie się on zachowywał na zasadzie "samospełniającego się proroctwa" - potwierdzi zachowanie zgodne z tą opinią.
 • Odporność na trudności i wytrwałość w ich pokonywaniu
 • Dojrzałość emocjonalna - umożliwia rozważne dokonywanie ocen wielu sytuacji, powstrzymywanie wybuchów złości, okazywanie opanowania. Przejawia się w cierpliwości, wytrwałości i umiejętności panowania nad sobą. Jest to jedna z najistotniejszych cech nauczyciela, bez niej nie można efektywnie spełniać swojej roli.
 • Umiejętność aktywnego słuchania uczniów.
 • Umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne
 • Zdolność adaptacji do zmieniających się sytuacji, otwartość na innowacje pedagogiczne.
 • Umiejętność stosowania urozmaiconych strategii nauczania, zachęcania do rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
 • Zdolność racjonalnego programowania swego czasu pracy i czasu wolnego, by uczniowie nie dostrzegali nauczyciela jako zmęczonego, znerwicowanego.
 • Samoświadomość pełnionej roli - nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności roli, z zadań jakie przed nim stoją. Od niego zależy w dużym stopniu rozwój uczniów i ich zdrowie psychiczne.
 • Umiejętność społecznego komunikowania się - jej brak powoduje wiele nieporozumień w relacjach nauczyciel-uczeń. Pożądanymi formami społecznego komunikowania się są dialog, rozmowa, dyskusja, negocjowanie itp. Stosunki nauczyciel uczeń powinny mieć charakter demokratyczny.
 • Samoakceptacja - wpływa na zdolność do odbioru krytycznych informacji na swój temat. Jej zaniżony poziom u nauczyciela sprawia, że odbiera on napływające informacje jako zagrażające jego osobie.
(S. Korczyński: Obraz nauczyciela)

Jeszcze jedna ważna rzecz:

The mediocre teacher tells. 

The good teacher explains. 

The superior teacher demonstrates. 

The great teacher inspires.

 
Powinniśmy dążyć do tego, żeby być tym ostatnim ze słynnego powiedzenia autorstwa Williama Arthura Warda.


Tyle teoria, a teraz opinie uczniów o tym, jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel:

A great teacher is a person who leads by examples:through his thoughts and actions. He is one who possess the humility to accept the need to rediscover and reinvent himself as and when necessary in addressing the inquisitiveness of his students. He has the capacity to mentor the students in removing the disconnect between the ivory tower of theories and the down to earth problems of our life.
Mahinur/Bangladesh
A good teacher should be always fully prepared before going to the class. Should always have a positive attitude and should always be ready to help students with all their needs.
Should plan lessons according to the curriculum expectations with well-planned, full of excitement, interest, knowledge, needs and fun.
Vijay/Canada

A good teacher is like a Backbone of students who supports them tenerly.
Rashmi/India
A good teacher is creative and calm.
Jhun Ambat/Phillipines
An excellent teacher will not just inspire but their student will want to exhaust their own capabilities - TO INSPIRE!!
Peta-Gaye/Jamaica
A good teacher can be anyone, but a great teacher can take their student beyond their own expectations they can show them that the only boundaries we have are the ones we set on ourselves.We as teachers must be the cheerleader for every subject we teach we must energize our student to open their minds to learn and go beyond boundaries.
Patricia/United States A good teacher has to apply knowledge of different professions such as nurse, lawyer, judge, accountant, mechanic, psychologist, counselor etc.because it is needed many times in the field of teaching and they must be prepared to implement such knowledge. A good teacher must be open to constructive criticism.
Felipa/Belize

A great teacher is: an authority, a friend, a buddy, a clown, an entertainer, a nurse, a psychologist, a mother, a counsellor and of course a teacher..
Coco/Mexico

 

1 komentarz: